Protest receptowy

APEL NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ Szanowni Pacjenci, Od 1 lipca 2012 roku środowisko lekarskie prowadzi tzw. protest receptowy polegający na wystawianiu recept niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Uprzejmie informujemy, że apteka nie może wydawać refundowanych produktów leczniczych z przysługującą pacjentowi zniżką, jeżeli recepta jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, a więc nie zawiera […]Komisja Egzaminacyjna oraz osoby składające egzamin specjalizacyjny w specjalności farmacja przemysłowa. Gdańsk, 2012.

Przemysłowi farmaceuci

W dniach 28-29 maja 2012 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbył się pierwszy w Polsce egzamin specjalizacyjny dla farmaceutów w specjalności farmacja przemysłowa. Komisja Egzaminacyjna pozytywnie oceniła złożenie egzaminów specjalizacyjnych: praktycznego i teoretycznego przez 12 jej uczestników. Źródło: Aptekarz Polski

Protest aptek trwa

PROTEST APTEKARZY TRWA! Mając na uwadze dobro pacjenta oraz uwzględniając deklaracje Ministra Zdrowia złożone wobec środowiska aptekarskiego, VI Krajowy Zjazd Aptekarzy wezwał wszystkich aptekarzy do zmiany formy protestu poprzez zrezygnowanie z codziennego zamykania aptek w godzinach 13.00-14.00. Równocześnie Zjazd podtrzymał wezwanie do rygorystycznego, wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa badania formalnej poprawności recept lekarskich oraz wydawania […]

Protest Aptek

Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy refundacyjnej, która znosi kary dla lekarzy za niewłaściwie wypisanie recepty. (…) Posłowie nie spełnili jednak najważniejszego oczekiwania NRA i nie wykreślili z ustawy refundacyjnej przepisów zakładających odpowiedzialność finansową aptekarzy za realizację błędnie wypisanych recept. (…) W reakcji na uchwalenie nowelizacji przez Sejm i konferencję NRL wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej […]